Sök Meny
Senioruniversitet, Pensionärsuniversitet

Senioruniversitet

Senioruniversitet och pensionärsuniversitet, av pensionärer för pensionärer. Föreningar för "Tredje ålderns universitet" - finns på universitets- och högskoleorter i Sverige och utomlands. De är politiskt, fackligt och religiöst obundna.

Relaterad information

Sammanlagt är det ett 30-tal föreningar med över 25 000 medlemmar över hela landet som bedriver verksamhet i samarbete med Folkuniversitetet. Till stor del består verksamheten av studiecirklar och föreläsningar.

Senioruniversitetet Alingsås

Senioruniversitetet i Alingsås (SUA) är en ideell och politiskt obunden förening som vill förmedla kunskaper och kontakter för en givande samvaro bland pensionärer.

Bollnäs senioruniversitet

Bollnäs senioruniversitet bildades år 2000 och är enpartipolitiskt och religiöst neutral förening som är öppen för alla pensionärer.De erbjuder föreläsningar, kurser och studieresor för sina ca 200 medlemmar.

Christianstads Pensionärsuniversitet

Christianstads Pensionärsuniversitet (ChriPU) samarbetar med Folkuniversitetet i Kristianstad.

Falu senioruniversitet

... av seniorer för seniorer. Falu Senioruniversitet är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden med syfte att anordna studieverksamhet för sina medlemmar i form av föreläsningar, studiebesök, studiecirklar m.m.

Härnösands pensionärsuniversitet

Härnösands pensionärsuniversitet (HPU) för Dig som har lust att lära även efter pensioneringen.

Kalmar Senioruniversitet

Kalmar Senioruniversitet är en ideell förening, vars syfte är att anordna föreläsningar, studiecirklar, studiebesök med mera. Föreningen är öppen för alla, som fyllt 55 år, och som helt eller delvis lämnat yrkeslivet.

Karlstads Pensionärsuniversitet

För pensionärer av pensionärer.

Kungsbacka Pensionärsuniversitet

Pensionärsuniversitetet är en ideell förening, som bedrivs politiskt och religiöst neutralt, som vill förmedla kunskaper och kontakter för givande social samvaro mellan pensionärer.

Lunds Senioruniversitet

Är du över 55 år och nyfiken på det mesta? Lunds senioruniversitet är öppet för dig som söker ett socialt sammanhang att utvecklas i.

Nordvästra Skånes Senioruniversitet

Nordvästra Skånes Senioruniversitet är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden. Föreningen bildades i april 2013 och är till för dig som är 55+ eller uppbär pension av något slag.

Norrbottens senioruniversitet, NorrSen

NorrSen är en ideell förening som vänder sig till personer som är 55+. Föreningens syfte att anordna studieverksamhet i form av föreläsningar, studiecirklar och olika kulturaktiviteter.

Pensionärsuniversitetet Gävle

Pensionärsuniversitetet i Gävle (PUG) är en förening för pensionärer som vill lära mer. Vi anordnar föreläsningar i aktuella ämnen varje vecka samt arrangerar temadagar och resor för våra medlemmar.

Pensionärsuniversitetet Halmstad

Bli medlem i Folkuniversitetets kursverksamhet för och av pensionärer i Halmstad!

Senioruniversitetet Borås

En ideell förening som är öppen för alla. I samverkan med Folkuniversitetet erbjuder vi intressanta studiecirklar, föredrag och resor.

Senioruniversitetet Gotland

Senioruniversitetet är en ideell förening, knuten till Folkuniversitetet på Gotland. Föreningen är liksom Folkuniversitetet politiskt, fackligt och religiöst obunden.

Senioruniversitetet Hudiksvall

Senioruniversitetet Hudiksvall är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden förening, öppen för alla seniorer (55+) i Hudiksvall med omnejd.

Senioruniversitetet i Göteborg

Alla som uppbär pension och som fyllt 55 år är välkomna att bli medlemmar i SiG.

Senioruniversitetet i Stockholm

Senioruniversitetet i Stockholm är en ideell förening som verkar genom frivilliga medlemsinsatser. Vår idé är att erbjuda ett forum för studieintresserade pensionärer som söker en studiegemenskap med likasinnade. Vårt ursprung i universitetsvärlden borgar för en hög kvalitet i verksamheten.

Senioruniversitetet Jönköping

Vi är en ideell förening – för seniorer av seniorer – som bildades i januari 2005. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Syftet är att tillvarata de äldre medborgarnas intresse för allmänbildning, särskild förkovran och kulturellt utbyte oberoende av grundutbildning, yrkesbakgrund och tidigare studieverksamhet.

Senioruniversitetet Linköping

Vår förening är öppen för alla seniorer som fyllt 55 år. Vi vill erbjuda våra medlemmar stimulerande studiecirklar, intressanta föredrag, resor och konstvisningar - allt för att ha trevligt tillsammans och få nya kunskaper.

Senioruniversitetet Motala Vadstena

SU Motala Vadstena startade 2006 och har till syfte att förmedla kunskap i stimulerande samvaro seniorer emellan.

Senioruniversitetet Norrköping

Senioruniversitetet i Norrköping drivs som en förening och är öppen för alla kategorier seniorer i Norrköping med omnejd. Senioruniversitetet är ideellt, fackligt och religiöst obundet och organisatoriskt knutet till Folkuniversitetet. Välkommen som medlem.

Senioruniversitetet Sollefteå

Senioruniversitetet i Sollefteå är en kunskapsorganisation, politiskt och religiöst obunden, som förmedlar kunskap på akademisk nivå.

Senioruniversitetet Sundsvall

SUS är en ideell förening som är politiskt, religiöst och fackligt obunden.

Senioruniversitetet Västerås

En ideell förening för dig som är senior.

Växjö Senioruniversitet

Växjö Senioruniversitet är en ideell förening, vars syfte är att anordna föreläsningar, studiecirklar, studiebesök mm. Föreningen är öppen för alla seniorer som helt eller delvis lämnat yrkeslivet.

Skara senioruniversitet

Vi är en ideellt och politiskt obunden förening, för seniorer i Skara med omnejd.

Skaraborgs Senioruniversitet

Skaraborgs senioruniversitet erbjuder föreläsningar, kurser, studiebesök och resor. Senioruniversitetet är en politiskt och religiöst obunden förening öppen för alla över 55 år.

Skellefteå Senioruniversitet

Välkommen till Skellefteå Senioruniversitet

Umeå Senioruniversitet

Välkommen till Umeå Senioruniversitet UMSE.s webbsida är under uppdatering. Välkommen till ny sida efter sommaruppehållet!

Uppsala Senioruniversitet

Folkuniversitetet och föreningen Uppsala Senioruniversitetinledde sitt samarbete hösten 1979. I dag har Uppsala Senioruniversitet ca 3000 medlemmar.

Varbergs Senioruniversitet

VSU är en ideell förening som startades i Varberg 1997 och är öppen för alla som uppbär pension och är över 55 år.

Örebro Senioruniversitet

Örebro Senioruniversitet - ÖSU - är en ideellt och politiskt obunden förening för pensionärer som vill lära mer på ett enkelt och trevligt sätt, utan inslag av tentamina eller betyg.

Örnsköldsviks Senioruniversitet

Senioruniversitetet i Örnsköldsvik, ÖSU, är en ideell organisation - religiöst och politiskt obunden.

Östersunds pensionärsuniversitet

Östersunds pensionärsuniversitet (ÖPU) för Dig som har lust att lära och umgås även efter pensioneringen.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila